Meer dan 70% van de makelaars rekent onterecht kosten. Heeft u in de laatste vijf jaar een woning gehuurd?

Als u een woning huurt mag de makelaar in verreweg de meeste gevallen geen kosten bij u in rekening brengen. Heeft u toch kosten betaald aan de makelaar? De Procedeerwinkel helpt u graag met het terugvorderen van deze onterecht gerekende kosten. Door middel van het sturen van een sommatiebrief naar de makelaar met een conceptdagvaarding eisen we het verschuldigde bedrag terug te betalen. Doen zij dit niet? Dan sturen wij de zaak op naar de rechtbank.

Helaas wordt het betalen van bemiddelingskosten/courtage/commissie bij het huren van een woning als iets heel normaals beschouwd. De meeste mensen weten echter niet dat dit niet toegestaan is. De rechter heeft dan ook bepaald dat de makelaar deze bedragen moet terugbetalen aan de huurder. Zelfs de grootste makelaarskantoren maken zich nog steeds schuldig of hebben zich in het verleden schuldig gemaakt aan het rekenen van deze onterechte kosten.

Woonbond

De Woonbond is de landelijke belangenbehartiger voor huurders en woningzoekenden. De Woonbond zet zich in voor betaalbare huurprijzen, en goede huurwoningen. Daarnaast helpt de Woonbond huurders als ze vragen hebben over hun rechten als huurder of bij juridische problemen met zaken als te hoge servicekosten, huurverhogingen, achterstallig onderhoud. Huurders kunnen met deze zaken terecht bij de Huurderslijn van de Woonbond.

Voor meer informatie over de Woonbond en het Woonbond lidmaatschap gaat u naar:
https://www.woonbond.nl/over-woonbond/over-lidmaatschap/persoonlijk-lidmaatschap

Procedeerwinkel Woonbond Werkwijze

Om dit probleem aan te pakken hebben de Procedeerwinkel en de Woonbond de handen in een geslagen. Samen proberen wij het probleem aan te kaarten en de bestrijding ervan toegankelijker te maken. De Woonbond biedt een voorbeeld brief aan die u zelf naar de makelaar kan sturen om de onterecht betaalde kosten terug te krijgen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan krijgt u als Woonbond lid korting op de dienst van de Procedeerwinkel. Bovendien krijgt u als Woonbond lid bij het succesvol behandelen van uw zaak een jaar gratis lidmaatschap cadeau. Hiermee proberen de Procedeerwinkel en de Woonbond dit probleem aan te pakken zodat u gerust een woning kan huren.

Wij sturen een brief + dagvaarding naar de makelaar waarin wij eisen dat uw geld direct wordt terugbetaald

Onze dienst is geheel gratis als de makelaar niet betaalt

Betaalt de makelaar wel, dan ontvangt u direct 70% van het betaalde bedrag (als Woonbond lid ontvangt u 80%)

Met de uitspraak van de rechter kunt u beslag laten leggen op alle bezittingen van de makelaar

Wij maken uw geld + uw voorschot over naar uw bankrekening

Bent u lid van de Woonbond?

Ja
Nee
1
2
3

Wilt u lid worden van de Woonbond?

Om gebruik te maken van de korting en het extra jaar gratis lidmaatschap.

Ja
Nee
1
2
3

Aan de slag!

Vergeet niet uw Woonbond lidmaatschapsnummer in de beschrijving van uw aanvraag te vermelden.

Geef aan in de beschrijving dat u interesse heeft in een lidmaatschap van de Woonbond. Uw juridisch adviseur helpt u dan verder.

Vul uw gegevens in en upload de documenten.

Start Procedure

Er zijn geen kosten verbonden aan het starten van een procedure. Als de zaak moet voorkomen bij de rechtbank vragen wij u een voorschot (€104.-) te voldoen voor bet betekenen van de dagvaarding. Als uw zaak niet wordt gewonnen krijg u dit voorschot van de Procedeerwinkel terugbetaald. Bij het succesvol afhandelen van uw zaak vragen wij een vergoeding voor onze dienst van 30% van de hoofdsom. Als lid van de Woonbond is dit maar 20%!